Przejdź do menuPrzejdź do treści

Dr. Orzechowska STOMATOLOGDr. Orzechowska STOMATOLOG

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (zwane dalej „RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w Formularzu Kontaktowym w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail jest Lekarz Dentysta Agata Orzechowska, z siedzibą w Warszawie 01-858 przy ul. Rudnickiego 3A lok. 4H, numer NIP 7010170747, numer REGON 360133328, zwana dalej: „Administratorem”. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną wysyłając list na wskazany wyżej adres lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: a.orzechowska@drorzechowska.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu zainicjowanego przez Formularz Kontaktowy.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością nawiązania kontaktu.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody.
  5. Administrator udostępni Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym wobec niego usługi informatyczne.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka plików cookies

Serwis drorzechowska.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Google legitymuje się własną polityką prywatności. Szczegóły.

DO GÓRY