Przejdź do menuPrzejdź do treści

Dr. Orzechowska STOMATOLOGDr. Orzechowska STOMATOLOG

Oferta

Choroby błony śluzowej jamy ustnej

Choroby błony śluzowej jamy ustnej to wszystkie stany, którym towarzyszy powstawanie wykwitów na błonie śluzowej jamy ustnej.

Rodzajów wykwitów jest kilka, ale w zależności od ich lokalizacji, ilości, częstości występowania, indywidualnego wywiadu z pacjentem, współwystępujących objawów ogólnych oraz dodatkowych czynników ryzyka (np. palenie, alkohol), możemy je przyporządkować do poszczególnych jednostek chorobowych, które często są nie tyle chorobami jamy ustnej, ile chorobami ogólnymi.

Choroby błony śluzowej charakteryzują się duża uciążliwością, ponieważ często towarzyszy im przewlekły ból lub silny dyskomfort (pieczenie, suchość, zmiany smaku). Z kolei brak dolegliwości bólowych, ale obecność wyczuwalnych zmian budzi u pacjentów niepokój ze względu na strach przed chorobą nowotworową.

Jedną z częstszych przyczyn kierujących pacjenta do lekarza periodontologa są afty, nadkażenia grzybicze, zmiany o charakterze urazowym, zmiany etiologii wirusowej (opryszczka). Coraz częściej pacjenci kierowani są na konsultacje przez stomatologów, którzy mają na uwadze profilaktykę onkologiczną i wczesne wykrywanie zmian nowotworowych – dotyczy to przede wszystkim pacjentów palących.

Leukoplakia

Według definicji WHO jest to biała zmiana – plama lub tarczka, która klinicznie i histologicznie nie może być zdiagnozowana jako inne schorzenie. Nie jest przyczyną dolegliwości bólowych. Przyczyną jej powstawania jest uraz – termiczny, mechaniczny lub chemiczny. Najczęściej powstaje u osób palących tytoń, pijących alkohol (te dwa czynniki działają synergistycznie) lub też w miejscu przewlekłego drażnienia. Leukoplakia JEST stanem przedrakowym, co oznacza, że na podłożu takiej zmiany częściej dochodzi do transformacji nowotworowej niż na podłożu zdrowej błony śluzowej jamy ustnej.

Wyróżniamy postać homogenną i niehomogenną leukoplakii, o różnych stopniach ryzyka zezłośliwienia. Według aktualnych wytycznych, każde ognisko leukoplakii powinno zostać usunięte w całości oraz przebadane histopatologicznie, aby wykluczyć zmiany złośliwe. Ponadto, należy wyeliminować czynnik drażniący, a zatem konieczne jest odstawienie papierosów, alkoholu, zmiana diety (wyeliminowanie gorących i ostrych potraw), korekta lub wymiana uzupełnień protetycznych.

Liszaj płaski

Liszaj płaski to choroba skórno – śluzówkowa, w jamie ustnej objawia się (w zależności od postaci) białymi lub czerwonymi zmianami, często bolesnymi lub stanowiącymi przyczynę dyskomfortu. Niekiedy zmianom śluzówkowym towarzyszą zmiany skórne (wtedy leczenie prowadzi się wspólnie z dermatologiem). Etiologia liszaja jest złożona i nie do końca poznana, z pewnością jednak dużą rolę odgrywa czynnik immunologiczny, ale także współwystępowanie innych chorób (np. cukrzyca, choroby wątroby) i stres. Niekiedy zmiany o charakterze liszaja pojawiają się z przyczyn miejscowych – kiedy w jamie ustnej dochodzi do reakcji chemicznej wynikającej z obecności zbyt wielu uzupełnień metalowych. Leczenie jest złożone, uzależnione od postaci i często kompleksowe – prowadzone przez kilku specjalistów jednocześnie.

DO GÓRY