Przejdź do menuPrzejdź do treści

Dr. Orzechowska STOMATOLOGDr. Orzechowska STOMATOLOG

Oferta

Chirurgia periodontologiczna

Chirurgia periodentologiczna

Jeśli periodontologiczne leczenie niechirurgiczne jest nieefektywne (stan zapalny się nie wycofuje, ubytki tkanek są znaczne i wymagają interwencji pod kontrolą wzroku) należy rozważyć interwencję chirurgiczną. Jest to w pewnym sensie kolejny etap leczenia periodontologicznego.

W niektórych przypadkach można podjąć próbę oczyszczenia i uzupełnienia ubytku kostnego preparatem stymulującym regenerację kości i pozostałych tkanek (sterowana regeneracja tkanek). Warunkiem powodzenia zabiegu jest współpraca pacjenta: idealna higiena, ograniczenie palenia papierosów, przestrzeganie zaleceń i wizyt kontrolnych.

Sterowana regeneracja kości (SRK) i Sterowana regeneracja tkanek (SRT)

Gdy w  wyniku choroby dochodzi do nieodwracalnej utraty tkanek przyzębia – najbardziej widoczną i najistotniejszą z punktu widzenia diagnostyki i rokowania jest utrata kości, ponieważ to jej ilość warunkuje utrzymanie zęba. Obecnie możliwe jest przeprowadzenie zabiegu pozwalającego na odbudowanie choć części utraconej w wyniku choroby kości. Są to zabiegi, w których wykorzystuje się materiały syntetyczne, pochodzenia odzwierzęcego lub własne (przeszczep), co daje możliwość stworzenia warunków sprzyjających np. implantacji.

We współczesnej periodontologii coraz częściej możliwe jest także – do niedawna postrzegane jako nieosiągalne – odtworzenie (czyli regeneracja) wszystkich tkanek utraconych w wyniku choroby. Choć tkanka kostna jest kluczowa, o odtworzeniu funkcji przyzębia decyduje również odtworzenie pozostałych jego tkanek – dziąsła, ozębnej i cementu korzeniowego, co jest możliwe dzięki użyciu materiałów stymulujących tkanki do wzrostu, a także dzięki tzw. błonom zaporowym – warunkującym regenerację tkanek w odpowiednim „układzie”.

Zabiegi regeneracyjne są obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia, a o ich rokowaniu decyduje właściwa kwalifikacja (nie każdy ubytek kości bowiem kwalifikuje się do takiego zabiegu) oraz perfekcyjna współpraca ze strony pacjenta (reżim higieniczny, powstrzymanie się od palenia papierosów, wizyty kontrolne).

DO GÓRY